Portfolio > Blips 2017- 18

side shot
Secret Ingredient
acrylic on ply
24x15
2018
$1500